top of page
Sök

The Yes Way inleder nytt samarbete med forskare Matilda Eriksson

Hur kan innovationssystemet förstå och anpassa sitt affärsutvecklingsstöd utifrån den framgångsrika entreprenörens avgörande behov det sociala stödet för att lyckas. Hur missgynnas de som står i hens skugga?

Foto: Oskar Omne


Matilda Eriksson har en lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med entreprenörskap och jämställdhet och utmanar vår förståelse för dessa två begrepp i hennes avhandling Entreprenörskapets tysta(de) röster (Stockholms universitet, 2021). Genom sin forskning har Matilda Eriksson fördjupat sig i entreprenörskapets dilemma och ojämställdhet. I sin avhandling skriver hon om hur kvinnor som lever ihop med företagande män axlar ett större ansvar i hemmet och bidrar ofta med kapital vid uppstarten. Trots att kvinnornas dolda arbetsinsatser och sociala stöd är centrala för dessa företags fortlevnad och framgång är kvinnorna sällan delägare i bolagen. Hon beskriver hur systemet främst är riggat för att skapa ekonomisk tillväxt och utveckling och samtidigt bortser och hämmar jämställdheten i sverige.

”Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för företagande kvinnor i innovationsmiljöer som inbjuder till ett jämställt och inkluderande entreprenörskap, säger Matilda Eriksson, och tillägger, ”En anledning till att jag har skrivit avhandlingen är att uppmärksamma aktörer i innovationssystemet om vad jämställt entreprenörskap handlar om”, säger Matilda Eriksson.

”Vad händer om vi väger in det sociala stödet och investeringen en partner gör i en affärsutvecklingsresa?” funderar Matilda Eriksson


Samarbetet med The Yes Way blir ett sätt att föra den akademiska vetenskapen närmare entreprenörerna själva och ta fram arbetsformer, metoder och processer som hjälper till att föra innovationssystemet närmare kärnan att bli jämställt och inkluderande redan från start.


”Vi behöver ta till oss av forskningen och utveckla vår syn på entreprenörskapet, väga in aspekter som socialt stöd och nätverk och anpassa vårt stöd för att göra det mer jämlikt och jämställt. Vi behöver vilja utmana oss själva och se saker för vad de är utifrån flera perspektiv, vi hämmar utvecklingen av jämställdhet inom företagande och entreprenörskap som det ser ut idag, säger Melina Bergström, som driver The Yes Way, och fortsätter: Det handlar dels om att kvinnor ska starta och driva och äga mer företag, men det handlar också utifrån en annan aspekt kopplat till jämställdheten om hur vi kan utveckla det befintliga stöd i ett system som inte alls verkar röra på sig..


De kvinnor som stöttar sina partners i deras entreprenörskap missgynnas ofta och förfördelas genom att deras bidrag inte erkänns vare sig juridiskt eller ekonomiskt och därför får de inte del av vinsten eller något erkännande för sina insatser. Dessutom missgynnas de i sina egna ambitioner att bygga framgångsrika företag eftersom enbart 1% av investeringar i nya bolag går till företag som ägs och drivs av kvinnor. Båda perspektiven när det kommer till jämställdhet behöver arbetas aktivt med om vi ska lyckas med jämställdhet, mångfald och inkludering inom företagsutveckling på riktigt.” Säger Melina Bergström


Om The Yes Way

Genom partnerskap med The Yes Way utvecklas företags- och innovationsstöd med fokus på social hållbarhet med Jämställdhet, Mångfald och Inkludering (JMI) som metod. Genom ett holistiskt förhållningssätt till företagandet och entreprenören kan affärsutvecklingsstödet och främjandet av nya idéer och bolag främja jämställdheten i stället för att bidra till ojämställdhet.


Idag deltar ett flertal organisationer genom partnerskap i The Yes Way, däribland Almi Nord, eXpression och Science City Skellefteå samt LEAD och Linköpings Universitet. Hittills har 12 innovationsfrämjande organisationer runt om i landet framgångsrikt deltagit i The Yes Way. Dessutom har ett 60-tal små och medelstora företag genomgått en förflyttning inom JMI genom att införa lärdomar från programmet.


Mer om avhandlingen

Matilda kommer under året 2022 att skriva artiklar inom området och tillsammans med The Yes Way arbeta vidare på hur hennes forskning kan realisera och bidra i utvecklingen. Här kan du läsa Matilda Erikssons forskningsrapport i sin helhet: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615372/FULLTEXT01.pdf


Är du eller din organisation intresserad att veta mer om samarbetet och The Yes Ways behovsanpassade och processbaserade utvecklingsprogram för innovationsfrämjare eller digitala utbildningsprogram för SME:er? Maila hey@theyesway.seSenaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page