top of page

– unikt nätverk för innovationsfrämjare inom jämställdhet, mångfald och inkludering

the yes way alumni

 

The Yes Way Alumni riktar sig till personer i ledarroll vid de organisationer som deltagit i The Yes Ways program och utvecklingsinsatser. Medlemmarna kommer från organisationer i det svenska innovationssamhället. Den gemensamma nämnaren är att organisationen deltagit i en utvecklingsprocess med The Yes Way, har en önskan att fortsätta utvecklingsarbetet inom jämställdhet, mångfald och inkludering, samt vill dela erfarenheter och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med andra.

Medlemmarna i The Yes Way Alumni är viktiga för att de bidrar till att fortsätta spridning och utveckling av ett svenskt innovationssamhälle som genomsyras av jämställdhet, mångfald och inkludering. För att lyckas är det grundläggande att utveckla innovationer och bygga hållbara bolag där alla människor får ta plats, höras och synas, där de trivs och stannar kvar, och där innovationskraften tillvaratas i affärsutveckling och de organisatoriska processerna. 

The Yes Way arbetar med social hållbarhet, för jämställdhet, mångfald och inkludering i främjandet av entreprenörskap och innovation i Norden. Sedan starten 2018 när arbetet inleddes och initierades på Ideon Innovation i Lund har vi utvecklat verktyg och arbetssätt för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. Innovationskraft som går förlorad i en bransch som behöver tillvarata resurser, kompetens och potential på bästa sätt för en hållbar utveckling framåt. 

Genom samverkan i The Yes Way Alumni fortsätter vi att skapa förändring.

Efter 5 år lanseras nu The Yes Way Alumni
– ett nationellt nätverk för fortsatt utveckling framåt!

Detta får du tillgång till som medlem i The Yes Way Alumni:

Löpande kunskap,  omvärldsbevakning och uppföljning för att hålla ert arbete levande.

Påverkan och förändring genom att utvecklas tillsammans med andra aktörer. 

Peer review och erfarenhetsutbyten. Inbjudan till aktiviteter utbildningar. 

Tillgång till hela The Yes Ways kunskapsbank med digitala verktyg, utbildningsmoduler och mallar.

Rabatterade priser för konsultation, affärsutveckling och processledning.

Fästpunkt 1

TVÅ MEDLEMSNIVÅER

The Yes Way Alumni erbjuder två olika medlemsnivåer.

 

Nivå 1 är kostnadsfri och öppen för alla organisationer som deltagit i The Yes Way.

 

På nivå 2 erbjuder vi en omfattande metod- och kunskapsplattform, erfarenhetsutbyten och mycket annat till en merkostnad.

 

The Yes Way Alumni bygger på att medlemmarna faktureras en gång per år i samband med att medlemskapet förnyas . Avgiften används för att ersätta licensavgifter för digitala kunskaps- och metodmaterial, processledare, inbjudna föreläsare, och övriga kostnader. 

Sedan starten 2018 har The Yes Way
 

  • genomfört tre nationella utvecklingsprogram

  • utvecklat en metod- och kunskapsbank med över 70 digitala utbildningsmoduler och metodmaterial för vidare implementering av jämställdhet, mångfald och inkludering 

  • tagit fram ett digitalt utbildnings- och utvecklingsprogram för entreprenörer och företagare med fokus på social hållbarhet

  • haft över 50 personer från drygt 25 olika innovations- och företagsfrämjande organisationer i Norden som genomgått och tagit del av The Yes Ways utvecklingsprogram och processer

  • bidragit med utvecklingsinsatser till över 40 olika företags- och innovationsfrämjande aktörer runt om i hela landet – och i Norden!

  • nått över 100 affärsutvecklare inom olika branscher över hela landet genom våra aktiviteter och insatser

  • över 150 små- och medelstora som företag tagit del av The Yes Ways kunskaps- och metodmaterial

 

 

Välkommen till The Yes Way Alumni

Kontaktperson: Melina Bergström

Kontakt: melina@theyesway.se  

“Vi ser en ökad efterfrågan att med hjälp av jämställdhet, inkludering och mångfald skapa förutsättningar för att utveckla lönsamma och innovativa företag. The Yes Way har gett OSS förutsättningarna att lyckas”

– Sandra Johannesson, tidigare programdeltagare och VD vid HighFive i Halland

Tillsammans framåt!

nedladdning_edited_edited.jpg
lu-innovation-webb.png
high-five-webb.png
region-varmland-webb.png
uic-webb.png
foretagsfabriken-webb.png
wargon-webb.png
compare_svart_400h.png
LiU-primar-svart.png
nedladdning_edited.jpg
Resurs 1 (2).png
Processum_16x9.webp
nedladdning (2).png
images (1)_edited.jpg
expression-ume-logotyp.png
almi_logo_svart_rgb.webp
bottom of page