”The Yes Way hjälpte oss hitta ett mer inkluderande sätt - och vi blev på köpet ett mer attraktivt varumärke!”

- Mia Rolf, VD, Ideon Science Park

The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande

entreprenörs- & innovationsstödsystem, finansieringsklimat och affärsutvecklingsstöd.

Hör Moa Persdotter från Venture Lab berätta om The Yes Way.

Sedan starten 2018 har vi utvecklat verktyg för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till, med särskilt fokus på kvinnor och icke-binära personer.

 

Innovation har länge främst förknippats med mansdominerade branscher och maskulint symboliserad teknik, trots att innovation i praktiken sker inom alla branscher och samhällssektorer och kommer i mängder av former.

Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs därför stödformer och arbetssätt som passar för flera sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter.

 

Vi är många som vill stärka och bredda innovationskraften i vårt land och de flesta förstår värdet av att arbeta jämställt och inkluderande i sina innovationsfrämjande verksamheter. Men lika många undrar hur de ska gå till väga rent konkret. The Yes Ways insatser och metoder visar hur ni kan arbeta i just er organisation.

Hör Ola Andersson berätta om The Yes Way.

”…för oss var det självklart att medverka då vi tidigare saknat kompetens, insikter och verktyg för att nå vårt mål om ett jämställt entreprenörskap i inkubatorn.”

- Matts Nyman, VD, BizMaker

Vi är en del av The Yes Way

foretagsfabriken-webb.png
region-varmland-webb.png
high-five-webb.png
wargon-webb.png
lu-innovation-webb.png
uic-webb.png

The Yes Way har initierats och letts av Ideon Innovation och har utvecklats under 2018-2020 mellan flera innovationsfrämjande miljöer, Ideon Innovation, Bizmaker, Venture Lab, Movexum, Blekinge Business Incubator, Peak Region, SSE Business Lab och Jämställd Utveckling Skåne.

 

Initiativet har under projektperioden finansierats av VINNOVA, Ideon Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket.