top of page

Sedan starten 2018 har vi utvecklat verktyg för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. 

Innovation har länge främst förknippats med mansdominerade branscher och maskulint symboliserad teknik, trots att innovation i praktiken sker inom alla branscher och samhällssektorer och kommer i mängder av former.

Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs därför stödformer och arbetssätt som passar för flera sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter.

 

Vi är många som vill stärka och bredda innovationskraften i vårt land och de flesta förstår värdet av att arbeta jämställt och inkluderande i sina verksamheter. Men lika många undrar hur de ska gå till väga rent konkret. Dels för att påbörja men också för att utvecklas eller säkerställa kontinuitet. The Yes Way tillhandahåller metoder och skräddarsyr stöd som hjälper er i ert arbete.

Utmaningsdriven jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete- tillsammans.

 

The Yes Way arbetar för ett innovations- och företagsklimat för alla.

Hör Moa Persdotter från Venture Lab berätta om The Yes Way.

Hör Ola Andersson berätta om The Yes Way.

”…för oss var det självklart att medverka då vi tidigare saknat kompetens, insikter och verktyg för att nå vårt mål om ett jämställt entreprenörskap i inkubatorn.”

- Matts Nyman, VD, BizMaker

The Yes Way har initierats och letts av Ideon Innovation och har utvecklats under 2018-2020 mellan flera innovationsfrämjande miljöer, Ideon Innovation, Bizmaker, Venture Lab, Movexum, Blekinge Business Incubator, Peak Region, SSE Business Lab och Jämställd Utveckling Skåne.

 

Initiativet har under projektperioden 2018-2020 finansierats av VINNOVA, Ideon Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket.

Partners

foretagsfabriken-webb.png
region-varmland-webb.png
high-five-webb.png
wargon-webb.png
lu-innovation-webb.png
uic-webb.png
bottom of page