top of page
The Yes Way – Utvecklingsprogrammet

Var med och SKAPA ETT INKLUDERANDE INNOVATIONS- OCH FÖRETAGSSTÖD  

Vi skräddarsyr praktiska och processbaserade utvecklingsprogram för organisationer och företag som vill utveckla sitt arbete inom jämställdhet, inkludering och mångfaldsarbete. 

Ett utvecklingsprogram för er som vill komma vidare praktiskt och se resultat av ert arbete 

Är ni en verksamhet som har insett att ni behöver praktiskt stöd och ökad kunskap kring jämställdhet, mångfald och inkludering för att utvecklas men inte vet hur ni ska gå till väga? Vill ni komma vidare i ert arbete?  

Gör en intresseanmälan så berättar vi mer! 

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess.

Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på erfarenhetsutbyten, kunskapsinsatser,  beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning, utbildning och uppföljning, fysiska och digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg via vår metodbank. 

Vad programmet erbjuder

Utvecklad kunskap och medvetenhet kring jämställdhet och inkludering

Strategiskt och metodiskt arbete och  full tillgång till The Yes Ways metodbank

En möjlighet att bidra till ett jämställt, inkluderande innovationsfrämjande

Erfarenhetsutbyten och utvecklat nätverk. Inspiration och idéer till utvecklade arbetssätt och aktiviteter 

Konkreta och praktiska exempel och arbetssätt

Hjälp och stöd i ert arbete framåt. 

Kommande program 2023

Kommande program äger rum under perioden 8 maj 2023 – 15 juni 2024. För muspekaren över illustrationen för att se programinnehållet.

OKT

Okt

Fas 2: Förankring och implementering.

 Strategiarbete och förankring. Löpande coaching 

Fas 2: Förankring och implementering. Utbildningsmodul 1

 

Träff 1  

Sept

SEP

Fas 1 :  Insiktsarbete

 

Behovsanalys och kartläggning, genom intervjuer, enkät, datainsamling och policybearbetning, uppstartsmöten

Introträff 

Maj-Aug

Insiktsarbete och behovsanalys.  

Maj-Aug

jan

JAN

Fas 2: Förankring och implementering.

 

Individuellt stöd och uppföljning

Utbildningsmodul 2 

Nov

Nov

Fas 2: Förankring och implementering.

 

Individuellt stöd och implementering

Utbildningsmodul 2

Träff 2  

FEB

FEB

Fas 2: Förankring och implementering.

Individuellt stöd och uppföljning 

Träff 3

MARS 

MARS

Fas 2: Förankring och implementering.

 

Individuellt stöd och uppföljning 

 

APRIL 

april 

Fas 2: Förankring och implementering.

 

Individuellt stöd och uppföljning 

Utbildningsmodul 3 

DEC

DEC

Fas 2: Förankring och implementering.

 

Individuellt stöd och uppföljning

 

 

MAJ-JUNI

mAJ-juni

Fas 3: Fortlevnad och effekt 

 

Effekt och fortlevnadsplan

Uppföljning och rapportering

4:e träffen  

 Uppföljning  och avslut

Vad programmet bidrar till

Intern organisationsutveckling och strategisk förändringsarbete.

Utforskande och implementering av praktiska beprövande arbetssätt, metoder och aktiviteter

Bredare flöde av idéer och bolag till er verksamhet

Kunskapstillförsel, attitydförändring och ökad medvetenhet

Erfarenhetsutbyte och utvecklat nätverk med andra likasinnade organisationer.

intresse-anmälan till nästa programstart

Ansökningsperioden till programmet är nu stängd. Är du och din organisation intresserade av att delta i kommande omgång av utvecklingsprogrammet? Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig i god tid inför nästa ansökningsperiod!

 

Innehåll

* Kartläggning och behovsanalys

* Handlingsplan och rekommendationer

* 4 tematräffar med externa föreläsare

* Eget arbete 

* Implementering i organisation

* Utbildningsinsatser för hela organisationen

* Individuell coachning

För frågor om programmet och ansökningsprocessen, kontakta oss på:

programmet@theyesway.se

Pris: 125.000 kr exkl moms / inkl 2 deltagare. 

The Yes Way utvecklar praktiska metoder och verktyg för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. 

Innovation har länge främst förknippats med mansdominerade branscher och maskulint symboliserad teknik, trots att innovation i praktiken sker inom alla branscher och samhällssektorer och kommer i mängder av former.

Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs därför stödformer och arbetssätt som passar för flera sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter.

 

Vi är många som vill stärka och bredda innovationskraften i vårt land och de flesta förstår värdet av att arbeta jämställt och inkluderande i sina verksamheter. Men lika många undrar hur de ska gå till väga rent konkret. Dels för att påbörja men också för att utvecklas eller säkerställa kontinuitet. The Yes Way tillhandahåller metoder och skräddarsyr stöd som hjälper er i ert arbete.

Sedan start 2018 har The Yes Way:
  • Utvecklat en metod och kunskapsbank med över 70 digitala utbildningsmoduler och metodmaterial för vidare implementering av jämställdhet, mångfald och inkludering. 

  • Över 50 personer från ca 25 olika innovations- och företagsfrämjande organisationer i Norden har genomgått och tagit del av The Yes Ways utvecklingsprogram och processer. 

  • Ca 150 små- och medelstora har företag tagit del av The Yes Ways kunskaps- och metodmaterial. 

  • The Yes Way har nått över 100 affärsutvecklare inom olika branscher över hela landet genom våra aktiviteter och insatser. 

  • Vi har bidragit med utvecklingsinsatser till över 40 olika företags- och innovationsfrämjande aktörer runt om i hela landet – och i Norden!

  • 4 nationella utvecklingsprogram har genomförts. 

  • Tagit fram ett digitalt utbildnings- och utvecklingsprogram för entreprenörer och företagare med fokus på social hållbarhet.

bottom of page