The Yes Way Programmet 2021-2022

Var med och SKAPA ETT INNOVATIONS- OCH FÖRETAGSKLIMAT FÖR ALLA 

Gå vårt praktiska och processbaserade utvecklingsprogram. Programstart 20 augusti 2021. Ansökan är öppen till och med 30 april 2021. 

Vem kan söka till programmet? 

Är ni en verksamhet som har insett att ni behöver praktiskt stöd och ökad kunskap kring jämställdhet, mångfald och inkludering för att utvecklas men inte vet hur ni ska gå till väga? Sök till vårt program och bli bättre tillsammans. 

Programmet riktar sig främst till innovations och företagsfrämjande organisationer såsom inkubatorer, science parks och innovationskontor, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka. 

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess.

Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning, utbildning och uppföljning, fysiska och digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg via vår metodbank. 

Vad programmet erbjuder

Utvecklad kunskap och medvetenhet kring jämställdhet och inkludering

Strategiskt och metodiskt arbete och  full tillgång till The Yes Ways metodbank

En möjlighet att bidra till ett jämställt, inkluderande innovationsfrämjande

Erfarenhetsutbyten och utvecklat nätverk. Inspiration och idéer till utvecklade arbetssätt och aktiviteter 

Konkreta och praktiska exempel och arbetssätt

Hjälp och stöd i ert arbete framåt. 

programmet

För muspekaren över illustrationen för att se programinnehåll.

JAN

NOV

OKT

FEB

SEPT

aug

MARS

APr

DEC

maj-JUNI

Vad programmet bidrar till

Intern organisationsutveckling och förändringsarbete

Utforskande och implementering av beprövande arbetssätt, metoder och aktiviteter

Bredare flöde av idéer och bolag till er verksamhet

Kunskapstillförsel, attitydförändring och ökad medvetenhet

Erfarenhetsutbyte och utvecklat nätverk med andra likasinnade organisationer.

ANSÖK NU

Ansökan fylls i digitalt senast 30 april 2021. I aktuella fall kommer organisationen att kontaktas för att få en prisbild för programmet. Antagna organisationer får besked senast 15 juni 2021.
 

Två personer från varje antagen organisation får möjlighet att delta under programmets 5 träffar. Alla i organisationen är välkomna att ta del av det interna arbetet såsom utbildnings-moduler, behovsanalys, individuell coachning, uppföljning, metodmaterial samt praktiska verktyg. 12 mån fullt medlemskap ingår i programdeltagandet. 

”Det jag personligen uppskattade var att THE YES WAY tog ansats i fakta och inte i tyckande.”

Anders Cronholm, VD, Blekinge Business Incubator