The Yes Way Programmet 2021

Var med och SKAPA ETT INNOVATIONS OCH FÖRETAGSKLIMAT FÖR ALLA 

Påbörja eller vidareutveckla ert arbete med oss! Gå vårt praktiska och processbaserade utvecklingsprogram tillsammans med andra aktörer.

 

Vem kan söka till programmet? 

Programmet vänder sig främst till innovations- och  företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka!

Det är viktigt att organisationen som söker internt är överens om att jämställdhet, mångfald och inkludering är av högsta vikt för individ, organisation och samhälle. Organisationen skall även har möjlighet att arbeta utmaningsdrivet och utmana traditionella arbetssätt, vara beredd på att lägga tid och energi på att implementera metoderna, samt förankra behovet av arbetet på ledningsnivå och hos medarbetare. 

Vad programmet erbjuder

Utvecklad kunskap och medvetenhet kring jämställdhet och inkludering

Strategiskt och metodiskt arbete med speciellt utvecklade och beprövade verktyg

En möjlighet att bidra till ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande

Inspiration och idéer till aktiviteter och evenemang

Konkreta och praktiska exempel och arbetssätt

Hjälp och stöd i ert arbete framåt

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess.

Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning, utbildning och uppföljning, fysiska och digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg via vår metodbank. 

Vad programmet bidrar till

Intern organisationsutveckling och förändringsarbete

Utforskande och implementering av beprövande arbetssätt, metoder och aktiviteter

Bredare flöde av idéer och bolag till er verksamhet

Kunskapstillförsel, attitydförändring och ökad medvetenhet

Erfarenhetsutbyte och utvecklat nätverk med andra likasinnade organisationer.

ANSÖK NU

Programmet riktar sig främst till innovationsfrämjande miljöer och verksamheter. Om er organisation ändå är intresserad. Var vänlig fyll i ansökan, då alla ansökningar behandlas och följs upp. 

 

Ansökan fylls i digitalt senast 30 maj 2021. Antagna organisationer får besked senast 30 juni 2021.
 

Två personer från varje antagen organisation får möjlighet att delta på digitala och fysiska träffar. Men alla i organisationen är välkomna att ta del av behovsanalys, utbildningar, individuell coachning, uppföljning, det utvecklade metodmaterialet samt praktiska verktyg. 

För prisuppgifter gällande programmet kommer mer info när ni skickat in ansökan.

arrow&v

”Det jag personligen uppskattade var att THE YES WAY tog ansats i fakta och inte i tyckande.”

Anders Cronholm, VD, Blekinge Business Incubator

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Copyright © The Yes Way 2021