top of page

 INTEGRITETSPOLICY 

                   

Detta dokument är The Yes Ways (Feedmybaby AB) integritetspolicy.

I enlighet med lagkraven gällande GDPR  (dataskyddsförordningen) vill vi att du ska vara trygg och säker på att The Yes Way (Feedmybaby AB) åtar sig nödvändiga åtgärder för att skydda och behandla de personuppgifter som du lämnar ut. Vi vill genom detta dokument förmedla information så att du förstår varför vi samlar in dina personuppgifter och beskriva hur vi gör det. Vi vill genom integritetspolicyn förtydliga vilket ansvar vi har och vilka rättigheter du har.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, lagring, och överföring.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter till The Yes Way är Feedmybaby AB, organisationsnummer 556630-5461, Bredgatan 4, 211 30 Malmö. För frågor om Integritetspolicyn kontakta oss via e-post hey@theyesway.se.

 

När samlar vi in personuppgifter?

The Yes Way samlar in personuppgifter  i olika avseenden:

När du kontaktar oss, - ansluter som medlem, - ansöker till programmet, - medverkar i evenemang och aktiviteter, -vid samarbetenl och förfrågningar, -vid bild, eventuell inspelning av videomöten, -nyhetsutskick, vid uppdrag och affärsmässiga relationer, enkätundersökningar, intervjuer. The Yes Way samlar vi in relevanta uppgifter som bidrar till att göra vårt arbete möjligt inom vårt uppdrag och ändamål. The Yes Way samlar även in information vid eventuella besök på hemsida och eller sociala medier genom IP adress och statistik lagring.

 

Vad för personuppgifter samlar vi in?

The Yes Way (Feedmybaby AB)  ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. The Yes Way samlar in olika typer av personuppgifter som gör det möjligt för verksamheten att verka och arbeta. Personuppgifter som du lämnar till The Yes Way kan vara olika, tex namn, organisationsnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer och epost. Utöver detta samlas även information in om hur du använder The Yes Ways hemsida. Information vi samlar in är därigenom IP-adress och geografiskt område. The Yes Way samlar även in transaktioner vid eventuella affärsmässiga kunduppdrag och samarbeten för bokföringsändamål.

 

Varför vi samlar in personuppgifter?

The Yes Way uppmanar organisationer att ansluta sig och bli medlemmar, gå program och söka stöd för att utveckla sin verksamhet inom området jämställdhet, inkludering, mångfald.

 

För att kunna göra det på bästa sätt. För att ha möjlighet att  -följa upp relevant arbete, samarbeta och arbeta på ett professionellt och affärsmässigt sätt är insamlingen av personuppgifter nödvändig. Om du inte önskar lämna personuppgifter har vi tyvärr inte möjlighet att bibehålla en fungerande affärsmässig relation till er verksamhet och därmed har vi svårt och fullfölja eventuella åtaganden, stöd och aktiviteter. Den rättsliga grunden för att The Yes Way behandlar dina personuppgifter är för att på ett så bra sätt som möjligt kunna bidra till organisationers utveckling i enlighet med The Yes Ways ändamål. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden samt följa lagen.

 

Hur länge lagras personuppgifterna

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Gällande alla medlemmar lagrar The Yes Way personuppgifter till kontaktpersoner och verkande organisation under den tid som medlemmen är just medlem. Medlemskapet är årsbaserat. Personuppgifterna raderas dock ett år efter medlemskapet är avslutat eller vid begäran. Gällande övriga uppdragsgivare, samarbetspartners, affärsmässiga relationer och kunder till The Yes Way (Feedmybaby AB) lagras uppgifter om denne under den tid som uppdraget består. Personuppgifterna raderas dock tidigast närmast följande årsskifte. Personuppgifter som är av betydelse för lagring av personuppgifter som behandlas i bokföringsändamål bevaras enligt lag i sju år i enlighet med den svenska bokföringslagen. The Yes Way (Feedmybaby AB)  kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav, myndighetsbeslut eller för att bevaka The Yes Ways (Feedmybaby AB) av rättsliga skäl.

 

Vem får tar del av personuppgifterna?

The Yes Way (Feedmybaby AB) kan komma att lämna ut dina uppgifter till ansvariga samt medarbetare inom verksamheten. Personuppgifter kan även lämnas ut av The Yes Way om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter eller för att tillvarata The Yes Ways rättsliga intressen. Dina personuppgifter säljs eller lämnas inte vidare till någon annan part.

 

Vilka rättigheter har du?  

The Yes Way (Feedmybaby AB)  kan på din begäran eller på eget initiativ: rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta The Yes Way och få dem korrigerade. Du kan även kontakta och begära att The Yes Way Feedmybaby AB) raderar dina personuppgifter omgående, om inte uppgiften är nödvändig för en rättslig förpliktelse alternativt myndighet eller lagkrav. Du har rätt att ge klagomål gällande The Yes Ways behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Mer information hittar du på www.imy.se.

 

 

Wix webbplattform

The Yes Way använder sig av Wix.com-plattformen. Wix.com förser The Yes Way med onlineplattformen som gör att vi tillhanda våra tjänster och stödmaterial till dig via vår medlemsplattform. Dina data kan lagras via Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg. The Yes Ways hemsida har inte för avsikt eller möjlighet att identifiera dig som person. När du använder webbplattformen samlas din IP-adress och geografiskt område in. Denna data kan sammanställas för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra användarupplevelsen och hemsidan.

 

Cookies

På The Yes Ways hemsida, genom Wix hemsideverktyg har en cookiebanner installerats som ger dig möjlighet att visa samtycke, acceptera eller avvisa användandet av icke väsentliga cookies.

 

Vimeo

The Yes Way använder sig av plattformen Vimeo för visning av filmer och utbildningsmaterial. The Yes Way samlar inte in eller har tillgång till videoplattsformen eventuella insamling av personuppgifter.

 

Uppdatering av integritetspolicy

The Yes Way förbehåller sig rätten att när som helst ha möjlighet att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om det ​​görs väsentliga ändringar av denna policy kommer The Yes Way att meddela dig att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in.

 

Kontakt

Vid frågor, funderingar eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter välkomnar vi dig att kontakta oss The Yes Way (Feedmybaby AB) Bredgatan 211 30 Malmö, email hey@theyesway.se.

 

 

 

Senast uppdaterad version 8 februari 2020

bottom of page