top of page
Sök

THE YES WAY FORTSÄTTER ATT KRAFTSAMLA AKTÖRER SOM VILL BIDRA TILL FÖRÄNDRING

Det är dags att ansöka till den tredje omgången av det nationella utvecklingsprogram som samlar aktörer med fokus på företagande och innovation som praktiskt vill utveckla sig inom jämställdhet, inkludering och mångfald. Programmet riktar sig till utmaningsdrivna organisationer som vill identifiera sin roll och sina behov samt ta konkreta steg framåt i sitt arbete.

Melina Bergström och Sara Mpumwire. Foto: Olivia Arte.


Den nya omgången av programmet sätter igång den 20 augusti 2021 och genomförs digitalt under nio månader. Sökande organisationer får besked om de har blivit antagna innan 15 juni. Under programmet erbjuds individuellt stöd, coaching, kunskapshöjande insatser, intern organisationsutveckling samt träffar med erfarenhetsutbyten och inspirerande gäster.


-The Yes Way har gett oss kunskap och energi som bidrar till att vi får saker att hända på riktigt. Stödet och programmet har fått oss att komma framåt och ta tag i arbetet. Det är väldigt konkret och förändring sker på individnivå, direkt i verksamheten. Vi har fått hjälp med att utveckla vårt erbjudande, våra produkter och tjänster. Samtidigt har vi fått en möjlighet att förändra systemet i stort, säger Sandra Johannesson VD, HighFive- Halmstad Business Incubator, programdeltagare 2020-2021.


Framtiden vi står inför innebär att varje organisation behöver förstå att läget är skarpt och att en därför behöver förhålla sig till jämlikhetsfrågor och ekonomisk tillväxt på nya sätt.

Arbetet i The Yes Way innebär bland annat att kartlägga, mäta, förstå och utveckla verksamheten långsiktigt på ett sätt där alla medarbetare tar ansvar. Det är viktigt att utbilda sig och öka förståelsen för att olika typer av normer, strukturer och beteenden som gör att en missar, marginaliserar och exkluderar människor, idéer och potentiell innovationskraft. The Yes Ways praktiska arbete har tillsammans med forskning visat att det inte är människorna som ska anpassa sig för att passa in i en satt mall utan att det är systemet som behöver utvecklas för att passa olika människor och idéer.


- Vi ser fram emot att arbeta med ännu fler förändringsbenägna organisationer som är redo att arbeta konkret och hands-on och är villiga att syna sig själva. Då kan vi påskynda förändringen tillsammans. Att gå programmet är en del av ett större och ständigt pågående arbete. Programmet fungerar som en katalysator och bidrar till konkret arbete framåt som byggs på långsiktigt över tid, säger Sara Mpumwire och Melina Bergström, programledare The Yes Way


Utöver programmet bistår The Yes Way med individuell processledning, metoder, coaching och löpande aktiviteter. På webbplatsen finns även en materialbank för alla som är intresserade av att gå med i nätverket och arbeta på egen hand. Målet är att ge praktiska metoder och verktyg till innovations- och företagsfrämjare för bättre kunna ta tillvara på den potential och innovationskraft som finns i landet.


The Yes Way programmet leds av Melina Bergström och Sara Mpumwire. De organisationer som hittills har medverkat är LU Innovation, Uppsala Innovation Centre, Wargön Innovation, Företagsfabriken, Region Värmland, HighFive, Ideon Innovation, SSE Business Lab, Movexum och Bizmaker. The Yes Way initierades 2018 på Ideon Innovation och finansierades under projektperioden 2018-2020 av Vinnova.


Anmäl din organisation till programmet 2021-2022 här: www.theyesway.se/programmet

Sista anmälningsdag: 18 juni, aktuella organisationer kommer att kontaktas för en prisbild för programmet.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page