top of page
Tillsammans framåt  

Ny satsning  för utmaningsdrivna
innovationsfrämjare i Västerbotten

I ett samarbete lanserar nu Region Västerbotten och The Yes Way ett utvecklingsprogram under 2022. Ett praktiskt och processbaserat utvecklingsprogram där vi tillsammans ökar vår kunskap inom områdena inkludering, mångfald, jämställdhet och normkreativitet med syfte att stärka och utveckla innovationsfrämjandet i regionen. 
 

Programstart 28 februari - 15 december 2022. 

Ansökan är öppen 11 -28 januari 2022.

Hur kan vi tillsammans utveckla vårt arbete för
att inte missa innovationskraft i regionen? 

Innovationsfrämjare besitter stort ansvar och förmåga att bidra till morgondagens entreprenörskap och innovationers framväxt i regionen. Region Västerbotten initierar under våren 2022 en satsning för att främja innovationsstödet utifrån jämställdhets - mångfalds- och inkluderingsområdet. 

 

The Yes Way tillsammans med Region Västebotten intitierar nu ett utvecklingsprogram för företags- och innovationsfrämjande aktörer i regionen att tillsammans utvecklas inom områdena inkludering, jämställdhet, jämlikhet och normkreativitet. Detta för att stärka och utveckla innovationsfrämjandet i regionen i stort. Programmet är processbaserat och har ett tydligt fokus på att praktiskt jobba med den egna verksamheten. 

 

Satsningen görs tillsammans med initiativet The Yes Way för att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, inkluderande och jämställt innovationsfrämjande i Västerbotten. Programmet bygger på The Yes Ways tidigare beprövade program och metoder och utifrån tidigare insatser och analyser som identifierar regionala behov inom området.

Vem kan söka programmet? 

 

Programmet vänder sig i första hand till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och kluster uppmuntras att söka. Det är viktigt att organisationen som söker har viljan att utmana traditionella arbetssätt, är beredd på att lägga tid och energi på att implementera metoderna internt, samt förankrar behovet av arbetet på ledningsnivå.

Vad programmet erbjuder

Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning, fysiska och digitala möten med de andra organisationerna  som deltar i programmet samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg.

Normkritisk kompetensutveckling om hur jämställdhet, mångfald och inkludering  är strategiska nycklar som driver innovation

Strategiskt och metodiskt arbete med utvecklade och beprövade verktyg

En möjlighet att bidra till ett jämställt, inkluderande innovationsfrämjande

Erfarenhetsutbyten, gemensamt lärande och utvecklat nätverk. 

Konkreta och praktiska verktyg, metoder och arbetssätt

Inspiration, stöd och idéer till aktiviteter och evenemang

Ansökan Är stängd

Just nu pågår uppstarten av programmet 2022. Är du och din organisation intresserade av att medverka i kommande programomgång? Anmäl ert intresse så hör vi av oss inom kort.  

Programstart Västerbotten 28 feb 2022  

Omfattning 
● 4 tematräffar totalt 8 h
● Självstudier ca 15 h
● Implementering i organisation ca 15 h
● Individuell rådgivning ca 6 h

Totalt ca 40 h/deltagare. 

 

Anmälan öppnar 11 januari 

Sista anmälningsdag 28 januari 2022. 

Observera att programdeltagandet finansieras av Region Västerbotten och har ett begränsat antal platser. Urvalet av deltagande organisationer sker utifrån aspekter kopplat till geografisk spridning och organisationsform. I ansöknings och urvalsprocessen ingår ett uppföljande samtal.

För frågor om anmälan/programmet

Sara Pejok Region Västerbotten

sara.pejok@regionvasterbotten.se

Melina Bergström, programansvarig The Yes Way

melina@theyesway.se

Vad programmet bidrar till

Intern organisationsutveckling och förändringsarbete

Utforskande och implementering av beprövande arbetssätt, metoder och aktiviteter

Bredare flöde av idéer och bolag till er verksamhet

Kunskapstillförsel, attitydförändring och ökad medvetenhet

Erfarenhetsutbyte och utvecklat nätverk med andra likasinnade organisationer.

Sedan starten 2018 har The Yes Way utvecklat verktyg för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. 

Innovation har länge främst förknippats med mansdominerade branscher och maskulint symboliserad teknik, trots att innovation i praktiken sker inom alla branscher och samhällssektorer och kommer i mängder av former.

Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs därför stödformer och arbetssätt som passar för flera sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter.

 

Vi är många som vill stärka och bredda innovationskraften i vårt land och de flesta förstår värdet av att arbeta jämställt och inkluderande i sina verksamheter. Men lika många undrar hur de ska gå till väga rent konkret. Dels för att påbörja men också för att utvecklas eller säkerställa kontinuitet. The Yes Way tillhandahåller metoder och skräddarsyr stöd som hjälper er i ert arbete.

“Vi behöver att innovationssystem som tar tillvara på alla resurser och innovativa idéer som finns
för att utveckla Västerbotten till en nytänkande
och smart region.

- Rickard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden,

Region Västerbotten

Om Region Västerbotten 

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Satsningen på utvecklingsprogrammet görs inom ramen för projektet Regional innovationsledning Västerbotten som syftar till att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i länet. Projektet ska bidra till ökad konkurrens- och attraktionskraft vilket ger en ökad tillväxt med stöd av ett effektivt och hållbart innovationsekosystem i hela Västerbotten.

Om The Yes Way

The Yes Way är ett initiativ som jobbar med att utveckla företags- och innovationsstödet i Norden med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod. Sedan starten 2018 när arbetet inleddes och initierades på Ideon Innovation i Lund har initiativet utvecklat program, metoder och verktyg för att bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. Läs mer här. 

RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB.png
EUlogo_v_RGB.jpeg
the-yes-way-svart-webb.png

Vi arbetar också med The Yes Ways metoder och verktyg 

lu-innovation-webb.png
high-five-webb.png
region-varmland-webb.png
uic-webb.png
foretagsfabriken-webb.png
wargon-webb.png
compare_svart_400h.png
LiU-primar-svart.png
bottom of page