Gå med The Yes Way idag.

Vill ni som organisation påbörja en beprövad förändringsprocess för jämställdhet och inkludering? Vill ni få stöd i att öka andelen kvinnor och icke-binära inom er verksamhet? Första steget börjar här. Genom att signera The Yes Ways Deklaration 18 är ni med och arbetar för att påverka en systemförändring i innovationssystemet.

Steg 1

Läs igenom Deklaration 18

Steg 2

Läs igenom The Yes Ways värdegrund

Steg 3

Kom överens inom er organisation att ni vill påbörja detta arbete

Steg 4

Signera Deklaration 18 och värdegrunden för er organisation

Steg 5

Påbörja jämställdhetsarbetet, genom The Yes Ways program eller på egen hand

Anslut er till The Yes Way genom att skriva under Deklaration 18 och värdegrunden här:

 

SÄTT igång DIREKT genom att ladda ner material.