Gå med The Yes Way idag.

Vill ni som organisation påbörja en beprövad förändringsprocess för jämställdhet och inkludering? Vill ni få stöd i att öka andelen kvinnor och icke-binära inom er verksamhet? Första steget börjar här. Genom att signera The Yes Ways Deklaration 18 är ni med och arbetar för att påverka en systemförändring i innovationssystemet.

Steg 1

Läs igenom Deklaration 18

Steg 2

Läs igenom The Yes Ways värdegrund

Steg 3

Kom överens inom er organisation att ni vill påbörja detta arbete

Steg 4

Signera Deklaration 18 och värdegrunden för er organisation

Steg 5

Påbörja jämställdhetsarbetet, genom The Yes Ways program eller på egen hand

Anslut er till The Yes Way genom att skriva under Deklaration 18 och värdegrunden här:

Observera att ni genom att ansluta er, även åtar er att påbörja ett arbete som kommer att följas upp och utvärderas över tid.

 

SÄTT igång DIREKT genom att ladda ner material.