top of page

DEKLARATION 18

”Som organisation har vi förstått, erkänner och ställer oss bakom att vår samtid ingår i och är historiskt präglad av ojämställda könsmönster. Oavsett om vi själva upplevt det på individnivå eller inte ingår vi alla i ett samhälle som marginaliserar grupper och individer utifrån olika diskrimineringsgrunder. Vi fokuserar på kön men beaktar även ett intersektionellt perspektiv. I och med vår medverkan i The Yes Way har vi som organisation förstått att vi behöver arbeta tillsammans på nya sätt för förändring. Statistik och forskning visar på att vi går miste om kompetens, potential och innovationskraft som en följd av dessa strukturer. Vi ska arbeta aktivt och långsiktigt för utveckling och förändring. Vi ska vara med och påverka möjligheten att på bästa sätt tillvarata innovationskraften och utveckla hållbar tillväxt på lika villkor, för människan och planeten".

bottom of page