Vi utvecklar företags- och innovationsstödet i norden

– med fokus på social hållbarhet med jämställdhet, mångfald och inkludering som metod.

Vi erbjuder praktiska metoder, utvecklingsprogram och verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen, oavsett kön, bakgrund, ålder eller funktionsvariation. Det ger i sin tur utrymme för nya innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer.

 

Var en del av förändringen!

Resurs 1_4x.png
gul sträck 6_3x.png

join The Yes Way

Låt oss arbeta tillsammans för jämställdhet, mångfald och inkludering inom innovation och företagande. Vi erbjuder stöd, verktyg och metoder för aktivt arbete framåt.

UTVECKLINGSPROGRAM

Är du eller din organisation intresserad att veta mer om vårt behovsanpassade och processbaserade utvecklingsprogram?

Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom utbildning, uppföljning och individuell coachning. Genom fysiska och digitala möten skapas ett nätverk av andra engagerade organisationer som vill utveckla sitt arbete inom jämställdhet, inkludering och mångfald. Programmet riktar sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet. 

"Programmet är hands on och leds på ett svinbra sätt"

- Karin Blomstrand, Verksamhetsledare, Jämställd Utveckling Skåne

Vi är en del av The Yes Way

lu-innovation-webb.png
high-five-webb.png
region-varmland-webb.png
uic-webb.png
foretagsfabriken-webb.png
wargon-webb.png
LiU-primar-svart.png
compare_svart_400h.png
nedladdning_edited_edited.jpg