top of page
Sök

UTVECKLINGSPROGRAMMET I VÄSTERBOTTEN ÄR IGÅNG!

Region Västerbotten lanserar nu i samarbete med The Yes Way i Lund ett nytt utvecklingsprogram för företags- och innovationsfrämjande aktörer. Syftet är att regionen ska bli starkare på att stödja innovationer genom att öka kunskaperna om inkludering, mångfald, jämställdhet och normkreativitet.


Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten leendes i bild med armarna i kors.
Syntolkning: Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten leendes i bild med armarna i kors.

Region Västerbotten lanserar nu i samarbete med The Yes Way i Lund ett nytt utvecklingsprogram för företags- och innovationsfrämjande aktörer. Syftet är att regionen ska bli starkare på att stödja innovationer genom att öka kunskaperna om inkludering, mångfald, jämställdhet och normkreativitet.


– Vi behöver ta vara på alla resurser och innovativa idéer som finns för att stärka Västerbotten till en nytänkande och smart region, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh/Umebild.se

Region Västerbottens projekt Regional innovationsledning i Västerbotten (RIV) krokar nu arm med initiativet The Yes Way. Målet är att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, inkluderande och jämställt innovationssystem.

– Vi behöver ta vara på alla resurser och innovativa idéer som finns för att stärka Västerbotten till en nytänkande och smart region, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Programmet ingår i Region innovationsledning i Västerbottens satsning för en hållbar utveckling och finansieras av Tillväxtverket. Det pågår hela 2022 och vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet som science parks, innovationskontor och inkubatorer.

Tio organisationer har sökt och tre kommit med i en pilotomgång som finansieras av Region Västerbotten. För att nå en demografisk och organisatorisk bredd har Almi Nord, eXpression Umeå och Skellefteå Science City valts ut.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har halkat efter vad gäller jämställdhet och företagande. Vi vill vara en del av en förändring. Jag ser fram emot att få implementera de kunskaper som våra rådgivare Ingrid Westman och Martin Bröms får med sig från programmet, säger Fredric Genberg, Vd Almi Nord.

– Kul och spännande att få vara med! Vi är medvetna om de utmaningar som finns inom inkludering och en jämlik näringslivsutveckling, men det är inte tillräckligt. Detta måste genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill ha en strategi och verktyg för att lyfta in fler perspektiv, säger Josefin Lundberg, tf vd Skellefteå Science City

– Det är viktigt att deltagarna vill utmana traditionella arbetssätt, är beredda att lägga tid och energi på att implementera metoderna internt, samt förankrar behovet av arbetet på ledningsnivå, säger Melina Bergström, programansvarig på The Yes Way. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning i fysiska och digitala möten.

Om The Yes Way The Yes Way utvecklar företags- och innovationsstöd i Norden med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering. Sedan starten 2018 på Ideon Innovation i Lund har The Yes Way utvecklat program, metoder och verktyg för att attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som dagens innovationsstödsystem har svårt att nå. Läs mer på theyesway.se.

Om Regional innovationsledning i Västerbotten Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra genom att ta ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Satsningen på utvecklingsprogrammet görs inom ramen för projektet Regional innovationsledning i Västerbotten som syftar till att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i länet. Projektet ska bidra till ökad konkurrens- och attraktionskraft vilket ger en ökad tillväxt med stöd av ett effektivt och hållbart innovationsekosystem i hela Västerbotten.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page