top of page
Sök

Tillsammans för ett jämställt näringsliv i Halmstad

HighFive kraftsamlar för att bidra till förändring i det regionala näringslivet i Halmstad. Tillsammans med The Yes Way lanseras nu satsninen Jämställdhetsmatchen.


Jämställda företag är lönsammare, löper minskad risk för konkurs, gör högre vinst och har nöjdare kunder än ojämställda företag. Ändå är bara 16 % av de ledande i Halmstads näringsliv kvinnor.


Undersökningen utförd av analysföretaget Bisnode visar att av 100 ledande positioner i det lokala näringslivet innehas endast 16 av kvinnor. Samtidigt visar en stor mängd forskning att jämställda företag presterar bättre än ojämställda. Det handlar om bärande företagsekonomiska begrepp som högre vinst, minskad risk för konkurs, högre kundnöjdhet och högre lönsamhet. Genom jämställdhet blir alltså företag mer framgångsrika. Samtidigt kan jämställdhet vara utmanande att arbeta med rent praktiskt.


Därför startar den kommunägda innovationsarenan HighFive nu Jämställdhetsmatchen, för att hjälpa lokala företag att bli framgångsrikare genom innovation och jämställdhetsarbete.

”Vår ingång är att jämställdhet är viktigt ur alla aspekter för företagen. Inte minst de rent

företagsekonomiska. Men även för att bolagen ska vara konkurrenskraftigt attraktiva för

arbetstagare. Det finns helt enkelt inga bra argument för att inte jobba aktivt med jämställdhet idag” – säger Sandra Johannesson, VD HighFive


Genom Jämställdhetsmatchen får lokala små och medelstora företag insikter och inspiration kring hur jämställdhet påverkar både arbetsklimat och företag i positiv riktning. Dessutom utlovas handfast stöd kring hur arbetet praktiskt kan bedrivas. Oavsett var man som företag är på sin jämställdhetsresa, om man är nybörjare eller proffs, finns det mycket att vinna i

Jämställdhetsmatchen.


”I det lokala näringslivet finns gott om initiativkraft och smartness. Tillsammans och med rätt verktyg kan vi göra en konkret förändring som märks på flera sätt. Både ur ett jämställdhetsperspektiv, dynamiken på arbetsplatsen samt på sista raden” – säger Nicklas Simonsson, Näringslivschef i Halmstad.


HighFive är en av de innovationsfrämjarna som deltar i The Yes Way programmet. Sedan augusti 2020 har The Yes Way arbetat med Halmstadaktören och nu lanseras ett regionalt koncept för att bidra till ett jämställt och inkluderande näringsliv. The Yes Way arbetar med jämställdhet utifrån mångfaldsaspekter och olika perspektiv. Som medverkande partner i satsningen kommer The Yes Way att bidra med programupplägg, kunskap, metoder och verktyg i satsningen.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page