top of page
Sök

The Yes Way ingår långsiktigt samarbete med Kunskapsportalen

Under 2023 inleder The Yes Way ett treårigt samarbete med Kunskapsportalen – ett projekt med fokus på kompetensutveckling för forskare, entreprenörer, startups och innovationsstödjande aktörer inom Life Science. Vi ställde några frågor om Kunskapsportalen till Andy Browning, projektledare på Kunskapsportalen och medarbetare på UU samverkan, och Jennie Ekbeck, ordförande i Kunskapsportalens styrgrupp.

Under 2023 har ni valt att ingå ett samarbete med The Yes Way över minst tre år, vad innebär samarbetet?


– Jämställdhet och inkludering har blivit nyckelfaktorer för både innovationsprojekt och start-up bolag, men många saknar praktiska verktyg och kunskap kring hur de kan agera. Modulerna som The Yes Way har tagit fram kommer inte att göra alla färdiglärda, men är ögonöppnare kring vilka ’biases’ individer kan ha utan att tänka på det, och lyfter hur man kan agera för att skapa inkluderade projekt och företag, säger Andy Browning.

– Målgruppen är väldigt bred. Fokuset är Life Science, men inkluderar akademiska forskare som driver innovationsprojekt, de som jobbar inom innovationsstödssystemet (inkubatorer, science parks och innovationskontor), entreprenörer och start-up/tillväxtbolag, fortsätter han.


The Yes Way tillhandahåller utbildningsmoduler på plattformen kopplat till social hållbarhet, med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering. Varför tycker ni att det är viktigt med kompetens om dessa områden?

– Det finns gott om forskning som vi visar att bolag som är jämställda växer snabbare och har bättre förståelse för deras kunder. Investerare tittar mer och mer på de här faktorerna när de investerar i projekt och bolag. Detsamma gäller även för offentliga finansiärer såsom EU och Vinnova. Kan vi påverka innovationsprojekt, entreprenörer och start-up företag i ett tidigt stadium kan vi bädda för detta ’mindset’ i bolagens kultur från start. Genom att Sverige säkerställer att vi tar vara på all potential inom arbetskraften bidrar det till att vi ökar vår internationella konkurrenskraft”, svarar Jennie Ekbeck.

– På The Yes Way är vi otroligt glada att genom våra digitala utbildningsmoduler få bidra med kunskap inom området för entreprenörer forskare som innovationsfrämjare. Att ha kunskap och medvetenhet kring frågor rörande social hållbarhet i tidiga faser är avgörande för innovationsutvecklingen. Det är en viktig möjlighet att påverka Life Science-industrin nationellt, där Sverige dessutom är en föregångare globalt. Kunskapsportalen möjliggör för att kunna lära sig mer mer på egen hand, avslutar Melina Bergström, VD på The Yes Way.


Plattformen är redan i full gång, och har i dagsläget över 150 användare. På lång sikt är förhoppningen att plattformen ska tillgängliggöra nyckelkunskap för entreprenörer och företag i ett tidigt skede, på ett lättillgängligt sätt. Det ska i sin tur öka bolagens chanser att nå framgång i längden, avslutar Jennie.


Vill din verksamhet ha hjälp att ta fram utbildningsmaterial om social hållbarhet? Varmt välkommen att kontakta oss på hey@theyesway.se.


Besök Kunskapsportalen här!


Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page