top of page
Sök

The Yes Way arbetar för jämställdhetsintegrering i cirkulära värdekedjor inom textilproduktion.

Nu inleds ett arbete med jämställdhets- och inkluderingsaspekter i projektet Texchain3 med finansiering från Vinnova. Projektet leds av Wargön Innovation och Loop Factory och består av en samverkan med 33 organisationer som på olika sätt arbetar med textil. Världen står inför ett paradigmskifte. Att utvecklas från en linjär till en cirkulär ekonomi innebär att vi går från att tala om råvaror och avfall till att endast tala om råvaror. TexChain3 syftar till att ta tillvara på värdet i textila restströmmar från industrin där det mesta idag går till förbränning. Det kan handla om alltifrån att vidareförädla textilt spill i nya produkter till att upcycla uttjänta eller oanvända arbetskläder. Enligt en grov uppskattning finns det 6 000-14 000 ton textilt restavfall från industrin per år i Sverige. Att hitta nya användningsområden för dessa innebär nya affärsmöjligheter och utveckling av mer resurssmarta produkter.


I och med arbetet och övergången till en cirkulär ekonomi har organisationer möjlighet att säkerställa och bygga in jämställdhet, mångfald och inkludering i de nya systemen från början. Arbetet i projektet kommer att skapa processer, samverkan och arbetstillfällen som fler ska ha möjlighet att vara delaktiga i och ta del av. The Yes Way kommer bland annat att arbeta tillsammans med projektkonsortiet med utbildning, metodstöd, kommunikationsstöd och följeforskning av specifika pilotprojekt.


The Yes Way arbetar med jämställdhetsintegrering ur ett intersektionellt perspektiv för att förstå jämställdhet utifrån olika aspekter. -Inkludering och jämställdhet i innovationsprocesser är en viktig fråga att arbeta med. The Yes Ways involvering innebär att vi kan utveckla våra processer inom cirkulär ekonomi och öka medvetenheten för frågorna inom och utom projektet, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation, och även projektledare för TexChain3.

Texchain3 pågår från nov 2020-juni 2023 och finansieras av Vinnova tillsammans med projektdeltagare. Läs mer om Texchain här

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page