top of page
Sök

STORT INTRESSE FÖR JÄMSTÄLLDHETSPROGRAM INOM INNOVATION

Den andra omgången av The Yes Ways jämställdhetsprogram lockade sökande från inkubatorer och science parks över hela landet. The Yes Way verkar därmed fått gehör för sitt arbete för jämställdhet och inkludering i en annars likriktad och mansdominerad bransch.

Melina Bergström och Sara Mpumwire. Foto: Olivia Arte.

- Vi ser fler och fler organisationer som förstår vikten och vinsterna med jämställdhet och inkludering. Att förstå och erkänna att en inte har lyckats, och göra något åt det är ett steg framåt. Att agera, avsätta medel och arbeta tillsammans med andra för förändring är ett steg till, säger Melina Bergström, programansvarig för The Yes Way.


2020 års ansökan om deltagande i The Yes Ways program nådde nya nivåer med femton organisationer som sökte en av de sex eftertraktade platserna. I augusti startar det processbaserade programmet tillsammans med LU Innovation, HighFive, Region Värmland, Uppsala Innovation Centre, Företagsfabriken och Wargön Innovation. Programmet fortlöper under två terminer och bygger på beprövade metoder och kunskaper kring jämställdhet och inkludering som förmedlas genom individuell coaching och via erfarenhet och kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer.


- Med hjälp av konkreta verktyg och professionell coachning har vi ökat vår kompetens väsentligt och jämställdhet är nu en självklar del i vårt teams dagliga arbete. Jag rekommenderar starkt andra aktörer inom


innovationssystemet att genomgå programmet, det borde vara obligatoriskt för alla som får någon form av offentligt stöd, säger Ola Andersson, VD på Ideon Innovation.

Förutom programmet bistår The Yes Way med individuell processledning, metoder, coaching och löpande aktiviteter. På webbplatsen finns även en materialbank för alla som är intresserade av att gå med i nätverket och arbeta på egen hand. Målet är att ge praktiska metoder och verktyg till innovations och företagsfrämjare för bättre kunna ta tillvara på den potential och innovationskraft som finns i landet.

The Yes Way programmet leds 2020-2021 av Melina Bergström och Sara Mpumwire tillsammans med externa experter, forskare och inspiratörer som löpande tas in i programmet.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page