top of page
Sök

regionalt utvecklingsprogram i värmland för små och mellanstora företag och organisationer

The Yes Way går nu in som partner i stiftelsens Compares regionala satsning Den Digitala förflyttningen. Tillsammans med Technigo sätter nu den första omgången med 59 deltagare representerade från 33 företag igång. Utbildningsprogrammet ämnar att nå över 100 deltagare från små och mellanstora företag i det Värmländska näringslivet under 2021-2022.

Som deltagare i Den Digitala Förflyttningen har du möjlighet att välja mellan 5 olika utbildningsspår: Innovationsledning, Digital marknadsföring, Jobba digitalt tillsammans, Machine learning och AI och UX och Digital design. Som deltagare får en möjlighet till digitala coacher och utveckla sina färdigheter efter individuella behov tillsammans i grupp. Technigo är ansvarig över samtliga spår.Integrerat i i utbildningsprogrammet som löper under två omgångar finns The Yes Way med och kombinerar utbildning, digitala träffar och erfarenhetsutbyten med en praktisk verktygslåda för implementering och utveckling hos den enskilda individen och dess organisation.


- För att lyckas med den digitala omställningen som krävs i både samhälle och företag ser vi att jämställdhet, inkludering och mångfald spelar en avgörande roll. Områden som både ledare och medarbetare behöver öka sin kunskap och förhållningssätt kring. Därför löper dessa frågor som en röd tråd genom hela "Den digitala förflyttningen" och 60 av de 100 utbildningsplatserna är vikta åt kvinnor, som ett led i att minska obalansen i den digitala sektorn. Vi ser fram emot att nu kunna erbjuda de värmländska företagen den stora kunskap och erfarenhet som The Yes Way besitter inom dessa områden, - säger Josephine Schapiro, process och projektledare på Compare.


Samtidigt som deltagaren utvecklar, förbättrar sina kunskaper och färdigheter inom det digitala fältet har The Yes Way utvecklat ett program för samtliga deltagare med fokus på social hållbarhet och praktiskt lärande när det kommer till utveckling inom området jämställdhet mångfald och inkludering. Detta med ändamål att bidra till synergier, effekter utveckling hos både individen och i den organisation denna representerar.


Det är affärskritiskt för organisationer och företag att arbeta aktivt och medvetet med social hållbarhet inom området jämställdhet, inkludering och mångfald. Det handlar om att säkra kundefterfrågan, vara konkurrenskraftig, innovativ och relevant på marknaden men även om att skapa välmående organisationer där personal och medarbetare stannar och har möjlighet att utvecklas på lika villkor.


Första omgången är fullsatt och 59 personer från 33 företag och organisationer medverkar.

Den 28 februari sätter nästa omgång programomgång igång och anmälan är öppen.


Om programmet: Programmet är en del av ett EU-finansierat projekt med syfte att höja den digitala kompetensen och konkurrenskraften för företag i Värmland. Under projektet har vi tagit fram utbildningsinitiativet Den digitala förflyttningen som i samarbete med Technigo och The Yes Way kommer att genomföra utbildningarna.


Vem kan gå programmet? Programmet är kostnadsfritt för anställda på små och medelstora företag i Värmlands län (en utbildning/person). Lär mer här

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page