top of page
Sök

“I många olika sammanhang på systemnivå påverkar vi som aktör nu inom jämställdhet och inkludering"

Ett år efter medverkan i The Yes Ways utvecklingsprogram - hur fortsätter arbetet för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande hos HighFive i Halmstad?


The Yes Way träffade VD Sandra Johannesson och Innovationschef Anna Peterson för att diskutera utvecklingen sedan HighFives medverkan i The Yes Ways utvecklingsprogram våren 2020- juni 2021.


Under våren 2020 valde HighFives ledning att ansöka till The Yes Ways utvecklingprogram 2020-2021 och samtidigt signera “Deklaration 18” för att vidareutveckla sitt arbete inom jämställdhet, mångfald och inkludering.


Målet med deltagandet var bland annat att arbeta mer strukturerat och strategiskt, få en gemensam intern samsyn och ägandeskap internt i organisationen med målet att driva och använda jämställdhet, mångfald och inkludering som en självklar metod när det kommer till affärs- innovationsprocessen bland både projekt, bolag och startups en arbetar med.


Arbetet utgick från en intern kartläggning och behovsanalys, rekommendationer togs fram och en handlingsplan sattes i kraft. Löpande under året pågick även tematiska erfarenhetsutbyten och uppföljningsarbete med samtliga 6 deltagande aktörer i programmet.


HighFive identifierade tidigt i programmet stora möjligheter med att skapa synergier och bidra till utveckling både lokalt och regionalt. Organisationen satte mål och ville påverka hela innovationssystemet och det regionala näringslivet men behövde gemensam samsyn, ökad kunskap internt men också tydliga strategier och målsättningar med sitt eget interna arbete.


Goda förutsättningar var att arbetet leddes och ägdes av drivna och målinriktade representanter från ledningen, VD och Innovationschef medverkade som deltagare under hela programprocessen och det är otroligt avgörande för hur implementeringen och förankringen av utvecklignsarbetet går säger Melina Bergström, program- och verksamhetsansvarig The Yes Way.


Innovationschefen på HighFive, Anna Petersson tillägger:

“Vi har efter programmet landat i en ökad grundkunskap och gemensamma värderingar kring jämställdhet, mångfald och inkludering. Det hjälper oss att skapa nya möjligheter tillsammans med externa aktörer som nu ser oss på ett nytt sätt och kommer till oss för att få nya perspektiv på arbetet.”

Utvecklingsarbetet handlar dels om insiktsarbete för organisation och individerna som verkar i den. Det handlar om förståelse och ökad kunskap för att kunna förfina gamla arbetssätt, utveckla nya.


Så vad har hänt ett år senare? Nu finns nu ett tydligare gemensamt ägandeskap av det strategiska arbetet i verksamheten som speglar sig i det dagliga arbetet. Även inom organisationens styrdokument märks förändring, där jämställdhet, mångfald och inkludering nu genomsyrar språket och formen. Detta påverkar till exempel hur organisationen anlitar externa konsulter och leverantörer.


















Sandra Johansson, VD HighFive ( Bild HighFive)

“Det blir en kravställning och ett verktyg vi använder oss av dagligen i såväl affärsutvecklingsprocesser, bedömning av team och som upphandlingskrav.” säger VD Sandra Johannesson och tillägger: “

Det finns en ökad efterfrågan för oss på affärsutvecklingssidan relaterat till relevans och skapa förutsättningar för entreprenörerna och bolagen vi arbetar med att utveckla lönsamma, innovativa för etag och idéer, säger VD Sandra Johannesson.


HighFive agerar praktiskt och tydligt konkretiserat sina behov till handling. De har arbtetat brett i hela verksamheten på många olika plan och sammanhang när det kommer till att göra insatser för att bidra till jämställdhetsutvecklingen i Halland. 16 % av företagen i Halmstad leds av kvinnor, siffrorna är låga och behovet att generell kunskap och förståelse kring hur jämställdhet, mångfald och inkludering är affärsstrategiska nycklar är stort.

“I otroligt många olika sammanhang på systemnivå påverkar vi som aktör nu inom jämställdhet och inkludering. Insatsen har gjort en jätteskillnad för hela organisationen! Allt för att stärka det innovations- och företagsstöd som vi på HighFive erbjuder våra entreprenörer och inkubatorbolag.“

The Yes Way har bland annat stöttat HighFive i att lansera och utveckla initiativet Jämställdhetsmatchen, en regional satsning för små och medelstora företag i regionen där företag får handfasta råd och erbjuds stöd och handlingsplaner på hur de kan arbeta för att öka jämställdheten – och göra företaget mer framgångsrikt.


“HighFive fyller nu en betydlig funktion i Halland genom att bidra till förändring, till exempel i det utvecklade initiativen Jämställdhetsmatchen och Finansieringskartan, en kartläggning av finansieringsmöjligheter för hela regionen med målet att skapa förutsättningar för jämställda och inkluderande finansieringsmöjligheter i hela Halland”, säger Sandra Johannesson.


En ny programomgång för 2022-2023 är igång i Västerbotten däribland deltagare som Almi Nord, eXpression Umeå och Science City Skellefteå. Utöver det har individuella stödinsatser och satsningar gjorts tillsammans med inkubatorn LEAD och innovationsfrämjarna kopplat till Linköpings Universitet, KEA, Nordic Entrepreneurship Hub, Compare mfl. Medverkande i utvecklingsprogrammet 2020 var LU Innovation/Venture Lab i Lund, Företagsfabriken i Växjö, Wargön Innovation i Trollhättan, Region Värmland och Uppsala Innovation Center.


Hittills har totalt 15 innovationsfrämjande organisationer runt om i landet framgångsrikt deltagit i The Yes Ways utvecklingsprogram för inkluderande innovation och företagsutveckling. The Yes Way erbjuder digitala material och utvecklingsprogram för såväl SME:er som större innovations- och regionala aktörer individuellt eller i grupp.


Mer information

Är du eller din organisation intresserad att veta mer om The Yes Ways behovsanpassade och processbaserade utvecklingsprogram eller digitala utbildningspaket med fokus på social hållbarhet för små och mellanstora företag?


Mer information om The Yes Way: https://www.theyesway.se/

Kontakta HighFive för att veta mer https://h5halmstad.se/


Tillsammans framåt!


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page