top of page
Sök

Hur hänger materialinnovation och inkludering ihop?Fotograf: Filippa Bohlin


Wargön Innovations uppdrag är att underlätta och utveckla idéer till bra materialinnovationer. Innovationer som kan bidra både till att lösa våra globala hållbarhetsutmaningar och till ett konkurrenskraftigt näringsliv i vår region. För att göra det måste vi hitta de bästa idéerna och klokaste lösningarna och stötta företagen från idé till kommersialisering.

Idag har vi en god spridning av kompetenser och bakgrunder bland de vi samarbetar med, men vi är övertygade om att vi behöver nå ut bredare. Utanför de egna nätverken, innovationsarenorna och gängse mötesplatserna. Vi gör det av två skäl. Dels för att innovationssystemet mår bra av en bredare mångfald av idéer, bakgrund och branscher. Dels för att vi tror det finns materialinnovationer som skulle kunna bli succéer men som idag inte får chansen av olika skäl. De entreprenörerna och innovationerna vill vi nå.

Vi tror att det kräver nya sätt att arbeta, kommunicera och mötas på och vi är ödmjuka inför uppgiften, men också övertygade om att det krävs för att bidra till fler hållbarhetslösningar för framtiden.


"För Wargön Innovation är det viktigt att ständigt utveckla våra processer för att kunna nå alla människor som har en idé till en materialinnovation med betydande hållbarhetspotential som de vill förverkliga. Detta oavsett vilken kompetens, bakgrund eller bransch en har eller verkar i. För oss kan det handla om att arbeta uppsökande i nya forum och kanaler och mot underrepresenterade målgrupper. Eller att ta hjälp, som av The Yes Way, för att kunna förfina arbetsprocesser, inspireras av andra och få tips som gör att fler materialinnovationer i slutändan kan nå kommersialisering," säger verksamhetsledare Markus Danell.


Wargön Innovation är en av 6 aktörer, medverkande innovationsfrämjare i The Yes Ways nationella program som pågår augusti 2020- maj 2021. Organisationen är en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030. Vi får höra mer om deras arbete och utmaningar under The Yes Way Talks den 3/12. Anmäl dig här: https://the-yes-way-talks.confetti.events/

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page