top of page
Sök

Digitala verktyg – en hjälp för jämställdhet och inkludering?

GästkrönikaPå senare år har det blivit allt vanligare att insatser för jämställdhet, mångfald och inkludering (JMI) utförs med hjälp av olika sorters digitala verktyg. Det finns numera appar, webbutbildningar, digitala guider, med mera, som hjälper företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer att planera, genomföra och följa upp sina JMI-insatser.

Ett exempel är appen Power Up som hjälper till att identifiera och bemöta härskartekniker och som utvecklats av forskare, designers och programmerare vid Mittuniversitetet. Ett annat exempel är Respekttrappan som lotsar användaren genom sju steg för inkluderande arbetsplatser och som utvecklats i samarbete mellan SBAB och Make Equal. Ytterligare ett exempel är Richer Business som guidar utvecklingen av jämställda och inkluderande affärsmodeller med hjälp av scenarier, övningar och kunskaper och som utvecklats i samarbete mellan forskare, IT-företag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten.


Det gemensamma för dessa verktyg – och som gör att de kan kallas just för digitala – är att de tillvaratar den digitala teknikens interaktiva funktioner och kombinerade format. Den digitala tekniken gör det till exempel möjligt att kombinera text, bild, film och ljud på ett sätt som engagerar användaren på flera olika sätt. Den gör det även möjligt att nå ut brett till tilltänkta användare, oavsett plats eller tidpunkt.


I två forskningsrapporter från Luleå tekniska universitet studeras digitala JMI-verktyg som utvecklats i Sverige. I den ena rapporten studeras 27 olika verktyg med varierande format och funktioner – bland annat Power Up som nämndes ovan. I den andra rapporten studeras två verktyg som utvecklats i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle – bland annat Richer Business som också nämndes ovan. I rapporterna analyseras verktygens potential att möjliggöra systematiska, kunskapsbaserade och innovativa JMI-insatser, som är en förutsättning för att kunna bidra till reell och långsiktig förändring.


Även The Yes Way (TYW) – som verkar för ett jämställt och inkluderande innovations- och företagsstöd – har utvecklat ett digitalt JMI-verktyg för små och medelstora företag. I likhet med de digitala JMI-verktyg som studerats tidigare så tillvaratar TYW:s verktyg den digitala teknikens interaktiva funktioner genom att guida företag och organisationer genom viktiga hållpunkter, med rubriker som: Var står vi idag?, Fyll på med kunskap, Kom igång, Världen vi ser och tolkar, Att leda inkluderande, Vad gör vi om det händer?, Här står vi.


En annan likhet är att TYW:s verktyg kombinerar olika format, med utbildningsfilmer, ljudberättelser, diskussionsmaterial och metodmaterial som självskattningsenkäter och checklistor. Ytterligare en likhet är att användningen av det digitala verktyget kombineras med analogt stöd i form av digitala träffar för erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration. Sammantaget innebär detta att TYW:s verktyg borde kunna möjliggöra systematiska, kunskapsbaserade och innovativa JMI-insatser.


För att förverkliga denna potential visar erfarenheterna från de tidigare studerade JMI-verktygen att det är viktigt att de används aktivt och kontinuerligt. Det kan underlättas om användandet sker gemensamt i en arbetsgrupp som kan reflektera och agera tillsammans. Det kan även underlättas om användandet integreras i det dagliga arbetet genom styrning, påminnelser och prenumerationer.


/Malin Lindberg, forskare och konsult inom inkluderande innovation och organisation

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page