top of page
Sök

Dags att söka utvecklingsprogrammet 2023-2024

Den 7 december avslutades årets upplaga av The Yes Ways utvecklingsprogram som gått av stapeln under 2022 i samarbete med Region Västerbotten.

Av tio sökande i regionen valdes tre deltagande organisationer ut – Almi Nord, eXpression och Skellefteå Science City.

Under avslutningsträffen låg fokus på att sammanfatta året som gått, dela med sig av de olika utvecklingsprocesserna och förändringsarbetet som skett men viktigast av allt att sätta tydlig långsiktig plan framåt!


Under programmet har fem fysiska träffar varvats med internt förankrings- och implementeringsarbete.


Träffarna har gästats av allt från forskare till experter och tidigare deltagare som bidragit med omvärldsbevakning, kunskap och goda exempel. Programmet har resulterat i ett mer strukturerat, strategiskt och omfattande arbete hos samtliga deltagare, som väntas ge goda effekter på det regionala näringslivet och innovationsutvecklingen i stort.


The Yes Way vill rikta ett stort tack till er deltagare, alla experter och medverkande som varit med och format och skapat programmet 2022-2023.ANSÖKAN ÄR ÖPPEN TILL OCH MED 15 MARS


Nu är ansökningsperioden öppen för det femte utvecklingsprogrammet, som äger rum under 2023–2024. Under programmet kommer sex nordiska aktörer inom företags- och innovationsfrämjandet få chansen att utveckla sitt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering.


Utvecklingsprogrammet genomförs under perioden 8 maj 2023 – 15 juni 2024, ansökan är öppen fram till 15 mars 2023. Programmet skräddarsys utifrån respektive organisations utgångsläge och mål, och deltagare får tillgång till både standardiserat och specialanpassat material som The Yes Way tillhandahåller.


Dessutom ingår:

  • individuell kartläggning och rådgivning

  • analys, handlingsplan och rekommendationer

  • kunskapsinsatser för samtlig personal i verksamheten


Målet är att samtliga deltagande organisationer ska få ett förbättrat och utvecklat JMI-arbete på plats, samt konkreta metoder och verktyg att arbeta långsiktigt med. Programaktiviteterna över året sker digitalt och de tematiska träffarna sker både fysiskt och digitalt löpande under programmet.


Efter avslutat deltagande erbjuds samtliga organisationer möjlighet att ansluta till nystartade The Yes Way Alumni – för organisationer som deltagit i The Yes Ways program eller andra insatser. Alumniprogrammet bidrar till fortsatt utveckling och långsiktigt lärande tillsammans med andra innovations- och företagsfrämjare.


Så! Behöver ni hjälp med att komma igång eller vidareutveckla ert strategiska arbete med JMI? Behöver ni praktiska metoder och stöd för att bidra till inkluderande innovation- och affärsutveckling? Behöver ni ökad kunskap och medvetenhet gällande social hållbarhet i allmänhet och JMI i synnerhet? Då är programmet för er!


Mer information om innehåll samt ansökan till programmet hittar du här, vi ser fram emot av att ta del av just er ansökan senast den 15 mars!Vanliga frågor

Vem kan delta i programmet?

Vi riktar oss främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer så som inkubatorer, science parks, företagsrådgivare etc, men har också framgångsrikt haft regioner och andra offentliga aktörer som deltagare i tidigare utvecklingsprogram. Representerar du ett enskilt företag och är intresserad av delta i ett liknande format? Varmt välkommen att kontakta oss!


Vad kostar deltagandet?

115 000:- ex moms.


Hur många personer per organisation kan delta?

Två personer per organisation deltar i programmet. The Yes Way rekommenderar mints en person på ledningsnivå, samt att det är samma personer genom hela programmet. Samtlig personal kommer att omfattas i insatser på ett eller annat sätt.


Passar det en organisation som redan har ett etablerat arbete med JMI?

Självklart! Så länge ni har en ambition att vidareutveckla ert arbete. Utvecklingsprogrammet anpassasas till gruppens och respektive organisations utgångsläge, för att ni ska utvecklas utifrån era förutsättningar och ambitioner. Vi bistår med kunskap och metoder – ni sköter utvecklingen!


Är programmet bara för innovations- och företagsfrämjare?

Tidigare deltagare har varit inkubatorer, Science Parks och företagsrådgivare, men även regioner. Det betyder dock inte att vi inte har andra insatser som passar er. Är du intresserad ändå? Skicka in en ansökan så tar vi det därifrån.


Vad får vi ut av att delta i programmet?

Utöver kostnaden för deltagande bistår varje person med minst 40 timmars arbetsinsats under utvecklingsprogrammets gång. Genom att delta i utvecklingsprogrammet får ni tillgång till en plattform för erfarenhetsutbyte, individuell coachning, struktur för förankring och fortlevnad och en mängd av metod- och kunskapsmaterial!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page