top of page

The Yes Ways utbildningsprogram om jämställdhet, mångfald och inkludering för ett hållbart företagande 

DIGITALA VERKTYG? 

När företag och organisationer arbetar aktivt och strategiskt med jämställhet, mångfald och inkludering skapas bättre resultat och välmående arbetsplatser. Som deltagare i utbildningskonceptet Den digitala förflyttningen ingår The Yes Ways praktiska och kunskapshöjande utbildningsprogram. Du och ditt företag/organisation erbjuds löpande praktiska metoder och verktyg som ni kan implementera och använda i er verksamhet. 

Hur funkar det? 

Den här sidan syftar till att skapa en översikt över viktiga hållpunkter, aktiviteter samt tillhandahålla digitala metoder och verktyg som du kan använda i ert arbete. Materialen är nedladdningsbara och eller finns tillgängliga att använda genom denna plattform. Observera att tillgången till sidan endast är avsedd till dig som deltagare i den digitala förflyttningen och får inte spridas. 

5 PRAKTISKA VERKTYGSLÅDOR

Under 5 tillfällen kommer The Yes Way att tillhandahålla olika verktygslådor (Toolbox) som innehåller övningar och material skräddarsytt till dig och din organisation. Tillgång till respektive Toolbox med material och verktyg läggs upp på plattformen lanseras vid specifika datum under programmets gång. Genomförandet görs emellan datumen. Uppdateringar skickas ut via mail. Notera gärna datumen. 

Toolbox I 

4 oktober 

Toolbox 2 

17 November 

Toolbox 3 

15 December 

Toolbox 4

12 Januari

Toolbox 5

23 februari 

Fästpunkt 1

 DIGITALA TRÄFFar

Under utbildningsprogrammets gång kommer vi att träffas digitalt. Träffarna kommer att vara interaktiva och vi kommer ha möjlighet för erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration. Boka in datumen redan idag. Träffarna kommer att hållas på zoom. 

Datum och digitala träffar:
Innovationsledning 

17 November 2021

Kl 11-12 

15 December 2021 

Kl 11-12

12 Januari 2022

Kl 11-12

Datum och digitala träffar:
Övriga utbildningsspår 

26 Januari 2022

Kl 11-12 

23 Februari 2022

Kl 11-12

23 Mars 2022

Kl 11-12

Innehåll 

TOOLBOX 2 

Steg : 

Fästpunkt 2

Denna verktygslåda samlar aktiviteter och övningar som syftar till att bidra till utveckling av ert jämställdhets, inkluderings och mångfaldsarbete i ert organisation. Verktygslådan innfattar en självskattningsenkät, en utbildningsfilm och ett material som ni kan arbeta med i er organisation. Toolboxen innehåller 3 steg och genomförs stegvis. 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

.

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 3

Steg 7 Inkluderande rekrytering

Steg 8: Gör en swotanalys  

Steg 9: Metodmaterial till rekryteringstillfällen 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 3 uppmuntras genomförd senast 12 januari 2022 

.

STEG 1: VART STÅR VI IDAG? 

Detta är en självskattningsenkät där er organisation har möjlighet till självreflektion och översyn av ert nuläge kopplat till er organisations jämställdhets,mångfalds och inkluderingsarbete. Enkäten görs av en person och kräver viss förberedelse. Klicka vidare för vidare instruktioner. När du är klar med självskattningen går du vidare till steg 2. (Svara senast den 15 oktober 2021).

 

När du genomfört enkäten kanske du även vill att andra i din verksamhet ska göra den, vi föreslår isåfall att du skapar en egen! Här kan du ladda ner frågorna

STEG 2: FYLL PÅ MED KUNSKAP!

Denna utbildningsfilm syftar till att bidra med ökad förståelse, medvetenhet och kunskap kopplat till jämställdhets- mångald och inkluderingsarbete. 

Titta på filmen enskilt eller i grupp. Filmen är textad på svenska. Om material önskas på engelska kontakta The Yes Way. När du är klar med steg 2 går du vidare till steg 3. 

STEG 3: KOM IGÅNG 

Skärmavbild 2021-09-29 kl. 14.20.55.png

Ta tempen på ert arbete löpande med Deklaration 18 

Detta metodmaterial är en slags levande checklista som ger er en start eller utvecklingsmöjlighet att titta på ert jämställdhets, inkluderings och mångfaldsarbete i en objektiv kontext. Den ringar in utvecklingsmöjligheter och behov i er organisationoch skapar tankar eller idéer framåt.  

Övningen kan genomföras i grupp med ledning, team, arbetsgrupper eller styrelser. Förslagsvis tar teamet upp denna typ av verktyg och metod årsvis eller vid behov.

Övningen kan göras digitalt eller i fysiskt, i grupp eller enskilt. Den går även att anpassa till en anonymiserad enkät med uppsamlande diskussion. Det är ni som bestämmer!

Bra att ha! 

Skärmavbild 2021-09-29 kl. 13.35.43.png

Vad menar vi när vi pratar om?

I denna guide förtydligar vi vad vi menar kopplat till begreppen jämställdhet, inkludering och mångfald 

STEG 5: Världen vi ser och tolkar

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 12.46.10.png

Diskussionsmaterial: Världen vi ser och tolkar

Detta metodmaterial syftar till att skapa reflektion och diskussion, samt bidra med ökad förståelse, medvetenhet och kunskap kopplat till jämställdhets- och inkluderingsarbete både i grupp och enskilt. 

Genomför övningen tillsammans i ledningen, i ert team, enskilt eller med en kollega! 

OBS, om ni har ont om tid, så dela upp övningen, ringa in några diskussionsfrågor och fokusera på de till att börja med! 

Gör en kort sammanfattning och skicka

in till hey@theyesway.se senast 14 dec

20200817_pressbild0094.jpg

Vill du ha individuellt stöd och coaching?

The Yes Ways experter erbjuder er möjlighet till individuell rådgivning och coachning. Vi finns till för er som stöd. Ta chansen och boka in ett tillfälle redan under hösten. Kontakta hey@theyesway för tidsbokning och mer information. Boka din tid senast den 31 oktober. 

TOOLBOX 2 

Steg 4: Vi djupdyker i Omedveten Bias 

Steg 5  Övnings/metodmaterial Världen vi ser och tolkar 

Steg 6 Övning Inkluderande ledarskap  

Lycka till mer ert arbete!
 

Har ni fastnat och behöver rådgivning och stöd?  Kontakta oss idag så hjälper vi er vidare.

STEG 6: Att leda inkluderande   

Skärmavbild 2021-11-12 kl. 14.04.08.png

Inkluderande ledarskap 

Bra att ha! 

Innovationsföretagens rapport om hur viktigt mångfald är för innovationskraften 

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 4

Steg 10: Vad gör vi om det händer?  

Steg 11 : Övning: Se över era strategier! 

Steg 12: Material: Mall för uppförandekoder  

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 4 uppmuntras genomförd senast 18 januari 2022 

.

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 5

Steg 13  Durres Toolbox: Social Hållbarhet i organisationer del 1 & 2  

Steg 14: Övning: Hit ska vi 

Steg 15: Självskattning: Här står vi! 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 5 genomförs senast 30 januari 2022 

.

bottom of page